Residència Geriàtrica Bon Viure

Condicions d'us

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure li informa que és titular del website www.residenciabonviure.es . D’acord amb la exigència de l’article 10 de la citada Llei, l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure els informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure, amb CIF G08712606 i domicili social al Carrer de Campoamor 56, 08031 Barcelona. La direcció de correu electrònic de contacte amb la empresa és bonviure@gmail.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del website de l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten des de la navegació per les pàgines de l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure proporcionen una gran diversitat d’informació serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’ampliarà a l’ús de la informació, serveis i dades oferts per l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure contràriament a el que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic o que de qualsevol altre mode puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del funcionament mateix del website.

EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

L’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

L’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el referent als continguts del website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

L’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de la empresa, l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu terminal, i no proporcionen per sí mateixos el nom i cognoms de l’usuari.

Així mateix, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de mode que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur o unitat de memòria. No obstant, per l’accés al website de l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges, així com dels medis i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen per sí a l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure. Seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, éssent-lis aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i l’Associació Residències Geriàtriques Bon Viure, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.